Adatvédelmi tájékoztató a Jamie's Pizzéria weboldalán

Menu

Adatvédelem - Ajándékutalvány

Ajándékutalvány

Ajándékutalványok értékesítésének általános üzleti feltételei a www.bookiopro.com portálon, és hozzájárulás a személyes adatok felhasználásával

Creative Web, S.r.o., székhely: Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 830 178, adószám: 2022447669, közösségi adószám: SK 2022447669, Bejegyző Bíróság neve Bratislava I, mint Cégbíróság 47803/B szám alatt, a www.bookiopro.com internetes weboldal működtetője, amelynek segítségével a Vásárló megvásárolja az Ajándékutalványt. 

Szolgáltató a www.bookiopro.com weboldal működtetésével lehetővé teszi az Értékesítő számára, hogy az Ajándékutalványokat a Weboldal segítségével értékesítse. A Szolgáltató és a konkrét Értékesítő között szerződési kapcsolat jött létre pontosan megadott, az Ajándékutalványt értékesítő feltételek mellett, amelyben az Értékesítő beleegyezik az Ajándékutalvány értékesítésének Weboldalon történő közvetítésével. Az Értékesítő kötelezi magát arra, hogy elfogadja a Vásárlók által felmutatott Ajándékutalványokat. Fizetési műveletek az Ajándékutalvány értékének kifizetése céljából, a Vásárló és az Értékesítő között jönnek létre a Szolgáltató által, aki erre feljogosítást kapott az Értékesítővel kötött szerződés alapján.

I Cikkely

Alapfogalmak Meghatározása

Amennyiben az Ajánlat vagy az Ajándékutalvány nem tartalmazza másképp, úgy a következő nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és rövidítések jelentése a következő:

 1. Szolgáltató: Creative Web, s.r.o., Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava, cégjegyzékszám: 36830178, adószám: 2022447669, közösségi adószám: SK 2022447669, a szolgáltató lehetővé teszi az Ajándékutalvány értékesítését az Értékesítő részéről a Vásárló számára a weboldalon keresztül;
 2. Weboldal: www.bookiopro.com;
 3. Vásárló: magánszemély vagy jogi személy, amely megrendeli és megvásárolja az Ajándékutalványt a weboldalon;
 4. Értékesítő: a weboldalon kínált konkrét Ajándékutalványokat értékesíti;
 5. Ajánlat: a weboldalon közzétett olyan ajánlat, vagy ajánlatok gyűjteménye, amely célja az Ajándékutalványok értékesítése;
 6. Ajándékutalvány: igazolás, amely a Vásárló időben meghatározott jogát mutatja fel az Értékesítővel szemben, azért hogy az Értékesítő teljesítést nyújtson számára; az ajándékutalvány megvásárlásának felmutatása az Értékesítő részére elektronikus formában is kimutatható;
 7. Teljesítés: az Értékesítő által kínált áru vagy szolgáltatás, amely az Ajánlaton és az Ajándékutalványon szerepel;
 8. Felhasználói fiók:: a Vásárló számlája a Weboldalon belül, és a Vásárló regisztrálását követően;
 9. ÁÜF: a jelenlévő általános üzleti feltételek.


II cikkely

Az Ajándékutalvány Megrendelése és Megvásárlása

 1. Az Értékesítő által bizonyos intervallumokban (naponta vagy más intervallumban) a Weboldalon nyilvánosságra hozott Ajándékutalványok Ajánlata található, amelyeket a Vásárló megrendelhet és megvásárolhat.
 2. Az Ajándékutalvány Ajánlata aktív amennyiben a Weboldalon megjelenítésre kerül. Az Ajánlat érvényessége, tehát az Ajándékutalvány megvásárlásának lehetősége megegyezés tárgyát képezi az Értékesítő és a Szolgáltató között, sem az Értékesítő sem pedig a Szolgáltató nem kötelezi magát ahhoz, hogy az Ajánlatnak minimális időtartama legyen.
 3. Minden Vásárló számára lehetőség van tetszőleges számú Ajándékutalványt vásárolni, amennyiben a konkrét Ajánlatban ez nincs másképp feltüntetve. Az Értékesítő részéről történő teljesítés szempontjából viszont mindig csupán egy Ajándékutalvány lesz beszámítva az aktuális teljesítés nyújtásakor (pl. étterem látogatásnál, és egy számla fizetésénél nincs lehetőség több Ajándékutalványt felhasználni), amennyiben az Értékesítő nem határoz másképp. Az Ajándékutalványt csupán egyszer lehet felhasználni, amennyiben az Értékesítő nem határoz másképp.
 4. Az Ajándékutalvány megrendelése és megvásárlása kizárólag a Weboldalon keresztül történik olyan lépésekkel, módszerekkel és folyamattal, amelyet a Weboldal meghatároz. A következő fizetési típusoknál: hagyományos bankkártyával vagy hitelkártyával (Cardpay) a szelvény a Vásárló Felhasználói fiókjába és e-mail címére 1 órán belül érkezik.  Az Ajándékutalvány azonnali küldéséhez a Vásárló köteles a bankban rendesen befejezni a megrendelést addig a lépésig, hogy visszatér a bookiopro.com oldalra. Mindössze így kap a Szolgáltató rendszere értesítést a fizetésről és küldi az Ajándékutalványt a Vásárló részére.
 5.  Abban a pillanatban, amint a Vásárló kitölti a regisztrációs űrlapot, megrendeli az Ajándékutalvány szelvény megvásárlását (továbbiakban, mint „Megrendelés”), a következő feltételek mellett:
  1. Hatályos Ajándékutalvány rendelésnek számít, amennyiben a megrendelt Ajándékutalvány árát a Vásárló a Weboldalon leírt lépések szerint rendesen kifizette. Vásárló jogában áll az Ajándékutalványt kifizetni mindaddig, amíg az Ajánlat érvényes, illetve amíg a készlet tart. Addig, amíg a Vásárló nem fizeti ki az Ajándékutalványt nem keletkezik számára jogosultság az Ajándékutalvány kiállítására;
  2. Vásárló egyetért a ÁÜF-ben leírtakkal, amelyek érvényesek a Megrendelés ideje alatt, illetve egyetért az Ajánlat feltételeivel;
 6. Az Értékesítő megbízta a Szolgáltatót az Ajándékutalványok kifizetett értékének átvételével.
 7. Amennyiben az Ajándékutalvány értéke a Szolgáltató számlájára hozzáíródik, úgy megtörténik az Ajándékutalvány megvásárlása.
 8. Az Ajándékutalványhoz tartozó számlát, értékesítő szerepében az Értékesítő állítja ki. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem az értékesítője, sem a végrehajtója a teljesítésnek illetve az Ajándékutalványnak.
 9. Abban az esetben, amennyiben a Vásárló az Ajándékutalvány vásárlásánál adóalanynak számít, tehát vállalkozása céljából vásárolja az Ajándékutalványt, úgy jogosult számlát kapni az Értékesítőtől. A Vásárló erről köteles tájékoztatni e-mailben az Értékesítőt azonnal az Ajándékutalvány megvásárlásakor. Az Értékesítő e-mail címe az Ajánlatban található. A tájékoztatásban az előző mondat értelmében a Vásárló feltünteti számlázási adatait (cégnevét, cégjegyzékszámát, adószámát, közösségi adószámát, vállalkozása helyét), és az Ajándékutalvány számát. A fenti mondat értelmében amennyiben a Vásárló-vállalkozó nem értesíti az Értékesítőt, úgy azt megteheti az Ajándékutalvány felhasználásának idejében. Értékesítőnek nincs jogi kötelezettsége magánszemélyeknek-nem vállalkozóknak számlát kiállítani a 222/2004 sz. Áfás törvény szerint.
 10.  Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek a Vásárlónál keletkezhetnek, amennyiben a Vásárló az e-mail címét helytelenül tünteti fel.
 11. Kötelezettségek az Ajándékutalvány vásárlásából teljesítettnek számítanak, amennyiben az Értékesítő részéről teljesülnek a Vevő számára az Ajándékutalvány felhasználásával, vagy az Ajándékutalvány érvényességi ideje alatt felhasználása nélkül.
 12. Jogi következmények az Ajándékutalvány megvásárlásából abban az esetben szűnnek meg, amennyiben a Szolgáltató értesítést kap arról, hogy az Értékesítővel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztek, vagy felszólítást kap arról, hogy kezdjen ellene végrehajtást az Értékesítő követelésének a Szolgáltatóhoz való írásával, miközben a Szolgáltató még nem fizette ki az Értékesítő számára az Ajándékutalvány értékét vagy annak részét.

Iii Cikkely

Jogok és Kötelezettségek

 1. Szolgáltató miután az Ajándékutalvány értékét bankszámlájára megkapta, legkésőbb 48 órán belül a Vásárlónak az Ajándékutalványt elektronikus formában elküldi a Vásárló e-mail címére, amelyet ő a regisztrációs űrlapon tüntetett fel. Ajándékutalvány kézbesítettnek minősül, amennyiben a Szolgáltató elküldte a Vásárló e-mail címére, amelyet a regisztrációs űrlapon tüntetett fel.
 2. Ajándékutalvány (nyomtatott, illetve elektronikus formában) alkalmas okirat az Ajándékutalványból kifolyólagos jogosultságokra.
 3. Vásárló egyet ért azzal, hogy a Szolgáltató az Értékesítő számára biztosítja az értékesített Ajándékutalványok listáját, a Vásárló által felmutatott Ajándékutalvány ellenőrzése céljából.
 4. Vásárló jogosult az Ajándékutalványt felhasználni kizárólag olyan feltételek mellett, amelyek a konkrét Ajánlatban, Ajándékutalványban, illetve a kézbesített Ajándékutalvány melletti utasításokban szerepelnek. Az Ajándékutalvány érvényessége mindig konkrétan az Ajándékutalványon kerül feltüntetésre.
 5. Amennyiben az Ajánlat, vagy az Ajándékutalvány tartalmazza az Értékesítő és a Vásárló között előzetes időpont egyeztetés szükségességét annak céljából, hogy a teljesítés létrejöhessen (pl. az éttermi foglalás napja és órája), úgy a Vásárló ezt olyan módon teszi meg, ahogyan az fel van tüntetve az Ajánlatban, vagy az Ajándékutalványban (rezervációs űrlapon keresztül, telefonon, stb.).
 6. Abban az esetben, amennyiben az Ajándékutalvány érvényessége lejár, megszűnik az Ajándékutalványból kifolyólagos Vásárló jogosultsága a jogok biztosítására, az Ajándékutalvány értékének visszafizetésére a Vásárló szintén nem jogosult.
 7. Vásárló egyetért azzal, hogy a Szolgáltató, közvetlen marketinges eszközként, e-maileket küldjön számára. Az előző mondattal kapcsolatos beleegyezését a Vásárló jogosult bármikor visszavonni. 

Iv Cikkely

Szolgáltató és értékesítő Kötelezettségei

 1. Értékesítő, mint az Ajándékutalvány, és a Teljesítés szállítója felelős:
  1. a Teljesítés minőségért és a kiterjedéséért,
  2. a Teljesítés szállításáért,
  3. az Ajándékutalványból kifolyólagos Vásárló jogainak teljesítéséért,
  4. az Ajánlat valóságáért és teljességéért,
  5. a Vásárló összes jogának teljesüléséért, amelyek a Vásárló számára a hatályos szabályokból adódnak, és azt úgy tekintettel az Ajándékutalvány megvásárlására, mint tekintettel a Teljesítés biztosítására.
 2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az 1. Pontban leírtakért. A Szolgáltató csupán, a jelen ÁÜF-ben leírtak szerint, az Ajándékutalvány rendesen és időben történő kézbesítésért felel.
 3. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy néhány, az Ajándékutalvány által kínált teljesítés veszélyes lehet (például adrenalin sportok, stb.), és a döntés, hogy ezek teljesítését a Vásárló felhasználja-e, teljesen a Vásárló megfontolásán múlik.
 4. Sem a Szolgáltató, sem pedig az Értékesítő nem vállal felelősséget az Ajándékutalvány elvesztéséért, ellopásáért, sérüléséért, vagy megsemmisüléséért, továbbá nem kötelesek a Vásárló számára az ilyen Ajándékutalványt pótolni. 

V Cikkely

Reklamáció Feltételei

 1. Abban az esetben, amennyiben a Vásárló, a jelen ÁÜF szerint nem kapja meg az Ajándékutalványt, vagy az Ajándékutalvány más feltételeket tartalmaz, mint amit az Ajánlat vagy az Ajándékutalvány tartalmazott, illetve más hiba merül fel, úgy a Vásárló a hibákat reklamálhatja. Vásárló köteles a hibákat írásban érvényesíteni a következő e-mail címen: info@bookiopro.com. Reklamáció határideje az Ajándékutalvány átvételétől számított 48 óra, amennyiben viszont az Ajándékutalvány nem kerül megküldésre, úgy az Ajándékutalvány megküldésének határidejétől számított 3 munkanapig. Abban az esetben, amennyiben a Vásárló nem érvényesíti reklamációs igényét a fent említett módon, úgy reklamálási jogosultsága megszűnik.
 2. Szolgáltató köteles az 1. pont szerinti hiányosságokat, a reklamáció beérkezésének napjától számított 3 napon belül eltávolítani.  Abban az esetben, amennyiben a hiányosság nem kerül eltávolításra, úgy a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni.

Vi Cikkely

Megrendelés, Ajándékutalvány Vásárlásának Megszűnése

 1. Abban az esetben, amennyiben a Vásárló nem fizeti meg az Ajándékutalvány értékét a jelen ÁÜF-ben leírt határidő szerint, úgy az Ajándékutalvány megrendelésének joga minden további nélkül megszűnik.
 2. Szolgáltató jogosult az Ajánlatot a Weboldalról visszavonni, amennyiben rájön, hogy az Ajánlatban szereplő információ vagy adat helytelen, hiányos vagy hibás, vagy az Ajánlatnak más hibája van, ami miatt nem lehetséges azt kínálni. Amennyiben időközben ehhez az Ajánlathoz kapcsolódó Ajándékutalványok vételére sor került, úgy azok megszűnnek, miközben a Vásárló tudomásul veszi és beleegyezik, hogy ebben az esetben az ő általa megvásárolt Ajándékutalvány értékét vagy az Értékesítő fizeti vissza, miközben a Vásárló köteles az Értékesítő általi teljesítést elfogadni, vagy a Szolgáltató. Vásárló jogosult az Ajándékutalvány értékét kizárólag az Értékesítőtől követelni. Az Ajándékutalvány értéke a Vásárló számára, az Ajánlat visszavonását követő 14 napon belül kerül visszautalásra, a jelen pont szerint, arra a tárgyi bankszámlaszámra, amelyről a Vásárló az utalást végezte.

 3. VII cikkely

Személyes Adatok Védelme és Beleegyezés A Személyes Adatok Feldolgozásával

 1. A Vásárló a személyes adatait önként, saját megfontolásból adja meg az Értékesítő és a Szolgáltató számára, a 122/2013 törvény szerint (továbbá csak, mint „Törvény a személyes adatok védelméről”). Értékesítő a következő Vásárló által feltüntetett személyes adatokat jogosult feldolgozni: név és vezetéknév, e-mail, telefonszám, és ezt a Bookiopro.com elektronikus rendszer felhasználásának céljából, főképp viszont az Ajándékutalványok értékesítésének céljából, továbbá marketing és reklám céljából. Abban az esetben, amennyiben valamelyik megadott személyes adat szükségtelen a feldolgozás céljából, Vásárló beleegyezik, hogy erről tájékoztatva volt, és egyetért ezek az adatok feldolgozásával.
 2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló törény § 4 bekezdés 2 szám d) szerint, személyes adatait a Szolgáltató az Értékesítő nevében dolgozza fel az 1. Pontban feltüntetett célból.
 3. Vásárló beleegyezik, hogy a Szolgáltató és az Értékesítő szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, és újdonságokról szóló információkat kapjon.
 4. Vásárló beleegyezése az 1. és a 3. Pont szerint mindaddig érvényes, amíg ezt a beleegyezést a Vásárló nem vonja vissza. Beleegyezés visszavonása írásban vagy e-mailben lehetséges.
 5. Az érintett személy (Vásárló) tanulsága a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint a következő: Érintett személy (tehát az összes magánszemély, akinek személyes adatai a Szolaltató információs rendszerén keresztül feldolgozásra kerülnek a személyes adatok védelmének törvénye szerint történik) jogosult írásos kérvény alapján a Szolgáltatótól igazolást kérvényezni arról, hogy személyes adatai feldolgozásra-e kerültek; általánosan értelmezhető formában információkat az információs rendszerben történő személyes adatok feldolgozásáról a § 15 bekezdés 1 pont a)-tól e)-ig másodiktól a hatodig pontig a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint, általánosan értelmezhető formában pontos információt kapni személyes adatainak megszerzésének forrásáról; általánosan értelmezhető formában személyes adatainak listáját, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik; helytelen, nem aktuális vagy hiányos személyes adatainak, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik, módosítását vagy törlését; olyan személyes adatainak törlését, amelynek feldolgozási célja megszűnt; amennyiben hivatalos dokumentumok által került sor a személyes adatok feldolgozására, úgy azok vissza igénylését; személyes adatai törlését, amelyek a feldolgozás célját képezik abban az esetben, amennyiben a személyes adatok védelméről szóló törvény megszegésre került; személyes adatainak blokkolását abban az esetben, amennyiben visszavonja beleegyezését az érvényessége lejárta előtt; abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató a személyes adatokat az érintett személy beleegyezésével dolgozza fel. Az érintett személynek továbbá jogosultsága van a Szolgáltatónál írásban ellenezni: olyan személyes adatainak feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy direkt marketing felhasználásra kerülnek vagy kerülhetnek beleegyezése nélkül és kérvényezni ezen adatok törlését; továbbá nevének, vezetéknevének, címének felhasználását direkt marketing céljából postai kapcsolatban; nevének, vezetéknevének, címének megadását direkt marketing felhasználásának céljából. Az érintett személynek továbbá jogában áll: a Szolgáltatónál írásban vagy személyesen, amennyiben a dolog nem tűr halasztást, ellenezni a személyes adatainak felhasználását beleegyezése nélkül, annak ellenére, hogy a beleegyezés a személyes adatok védelméről szóló törvény  § 10 bekezdés 3 szám a), e), f) és g) pont szerint nem követeli, és ezt jogos érvek megnevezésével, vagy jogai és joggal védett érdekeltségei megsértését tanúsító bizonyíték felmutatásával, amelyek  ilyen módon konkrét esetben ilyen feldolgozással sértve vannak vagy lehetnek; a szolgáltatónál írásban vagy személyesen, amennyiben a dolog nem bír halasztást, ellenezni és nem alávetni magát a szolgáltató döntésének, amely számára jogi következéseket vagy fontos jelentőséggel bírna, amennyiben az ilyen döntés kizárólag a személyes adatok automatikus feldolgozási műveletével kapcsolatos; gyanú felmerülése esetében hogy személyes adatai jogtalanul kerülnek felhasználásra, jogosult javaslatot tenni vizsgálat kezdeményezésére a személyes adatokat védő hatóságon keresztül. Amennyiben az érintett személynek nincs jogi alkalmassága teljes mértékben, úgy jogát jogi képviselője érvényesítheti. Amennyiben az érintett személy nem él, úgy jogait, amelyek a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint voltak, számára közeli személy érvényesítheti. Szolgáltató nem jogosult az érintett személy beleegyezését kierőszakolni sem pedig feltételt szabni a szerződés, szolgáltatás, áru vagy törvénnyel megszabott kötelezettségei elutasításával. Szolgáltató a személyes adatokat manuálisan és/vagy számítástechnika segítségével fogja feldolgozni erre jogosult személyekkel. Személyes adatok feldolgozásának értjük a személyes adatokkal való bármilyen műveletet vagy műveletek halmazát, beleértve begyűjtésüket, összegyűjtésüket, terjesztésüket, jegyzésüket, csoportosításukat, átdolgozásukat vagy változtatásukat, böngészésüket, kombinálásukat, áthelyezésüket, felhasználásukat, tárolásukat, blokkolásukat, törlésüket, határon túli átvivésüket, hozzáférésüket, közzétételüket. Szolgáltató és Értékesítő jogosult a személyes adatokat az összes feltüntetett módon feldolgozni, és köteles ezeket az adatokat visszaélés vagy sérülés ellen biztosítani a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel megegyezően. 

Viii Cikkely

Közös és Záró Megegyezések

 1. Értékesítő és Szolgáltató a jelen ÁÜF-et a weboldalon tünteti fel. 
 2. A Szolgáltató és az Értékesítő közötti szerződő felek jogai, amennyiben a jelen ÁÜF nem tartalmazza, úgy a Szlovák Köztársaság törvényei szerint érvényesülnek.
 3. A Vásárló és az Értékesítő közötti szerződő felek jogai, amennyiben a jelen ÁÜF nem tartalmazza, úgy a Szlovák Köztársaság törvényei szerint érvényesülnek, főleg a 40/1964 számú Polgári törvénykönyv hatályos változata, és az 513/1991 számú Kereskedelmi törvénykönyv hatályos változata, a 102/2014 számú törvény (fogyasztóvédelmi törvény az áru vagy szolgáltatásnyújtás távoli szerződéskötés alapján történő vagy az értékesítő nem a telephelyen történő szerződéskötés  szerint hatályos változata) hatályos változataik alapján.
 4.  Jelen ÁÜF a következő időponttól érvényes: ………………….

 

 

Kupon Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató:

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Jamie’s Italian promóciójának (a továbbiakban: a “Promóció”) alábbi részvételi feltételeit. A Promócióban való részvétel, a Promóció jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Promócióban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Résztvevő(k)”.)


A Promóció szervezői a Trinity Gasztronómia Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-206095, székhely: 1014 Budapest, Nándor u. 9. adószám: 25283848-2-41) és a Zsidai Group Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-866987, székhely: 1014 Budapest, Nándor u. 9. adószám: 13667412-2-41) továbbiakban: „Szervező”.


A Promóció kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.


1. A PROMÓCIÓ CÉLJA
A Jamie’s Italian Budapest ételkínálatának népszerűsítése valamint az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolatfelvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatoknak a Trinity Gasztronómia Kft. és Zsidai Group Kft. által üzletszerzési céllal történő felhasználása.


2. A PROMÓCIÓ MEGHIRDETÉSE
A promóió a Jamie’s Italian Budapest Facebook oldalán történik: https://www.facebook.com/JamiesItalianBudapest/

A promóció nincs kapcsolatban a Facebook-kal és nem  Facebook által  szervezett, illetve szponzorált.


3. A RÉSZVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A PROMÓCIÓ MENETE
A Szervezőnek  név, valamint e-mail cím megadásával a résztvevők automatikusan részt vesznek a Promócióban. A Promócióban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra.


4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

2017. szeptember 12. 12:00 órától 2017. Szeptember 26. 12:00 óráig

 
5. A KUPON ÉRVÉNYESÍTÉSE

5.1 A kupont letöltött / lefényképezett formában lehet érvényesíteni bemutatva az étteremben. 1 db kupon, 1 db desszertre váltható be minimum 1db főétel rendelése esetén / fő.


5.2 A kupon készpénzre vagy egyéb ételre nem váltható át.


5.3 A Résztvevő saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Résztvevő saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.


5.4 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.


5.5 A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.


5.6. Az átvett kupont a Résztvevő a kupon megszerzése napjától kezdve 2 hónapig, legkésőbb 2017. október 31-ig használhatja fel.

 

6. EGYÉB TUDNIVALÓK

6.1 A Promócióban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.


A “Jamie’s Italian Budapest” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Trinity Gasztronómia Kft. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

 

6.2 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Promóció fejlesztésében és üzemeltetésében, (pl.a Trinity Gasztronómia Kft. vagy Zsidai Group Kft. tagjai)  illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.


6.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Promóciót részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Promóció megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa.


6.4 A Résztvevők elfogadják, hogy a Promóció használata során a Promóciós Kupon Felhasználási Feltételeiben foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a Promóciós Kupon Felhasználási Feltételeinek megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.


6.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Résztvevő felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.


6.6 A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Promócióban, automatikusan elfogadja az ezen Promóciós Kupon Felhasználásában felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse, vagy módosítsa.


6.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.


6.8.  A promócióval kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket ne Facebook-nak, hanem közvetlenül a Jamie’s Italian Budapest csapatának küldheted, ide: email: hello@jamiesitalian.hu


7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME – ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Szervező a promócióban résztvevők személyes adatait direkt marketing elektronikus üzenetek küldéséhez használja fel.  A Résztvevő a promóció időtartama alatt bármikor, írásban visszavonhatja hozzájárulását a direkt marketing üzenetek fogadásához, anélkül, hogy a Promócióból kizárásra kerülne. Amennyiben a Résztvevő a hozzájárulását visszavonta, úgy a promóció lezárását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.

Azon Résztvevők adatait, akik nem vonták vissza hozzájárulásukat az eDM küldemények fogadásához, a Szervező a Promócióban regisztrációtól számított 5 (azaz öt) évig kezeli.


Amennyiben a Résztvevő a Promóció ideje alatt vonja vissza hozzájárulását személyes adatai kezelésére, úgy törlődik az adatbázisból.


Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.


A Résztvevő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Trinity Gasztronómi Kft és Zsidai Group Kft.1014 Nándor utca 9. postai és a hello@jamiesitalian.hu és marketing@zsidai.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk. 


Adatvédelmi azonosító az eDM (hírlevél) küldésre vonatkozóan: NAIH-90654/2015 és NAIH-126552/2017.


Budapest, 2017. szeptember 11.

 

 Videó lejátszása

Tudj meg minél többet a Jamie Oliver's Pizzeriaról!

Tudj meg minél többet a Jamie Oliver's Pizzeriaról!

Frissen sült, kézzel nyújtott kovászos pizza. Egyszerű, őszinte és finom.

Tovább
Close

Hamarosan elindítjuk online rendelésünket és házhoz szállításunkat, hogy otthon és a munkahelyeden is élvezhesd Jamie fantasztikus pizzáit. Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülj a kiszállítás indulásáról.

Jamie's Pizzeria Gozsdu

1072 Budapest, Király utca 13.

(Gozsdu udvar & Madách Imre sétány sarok)


NetpincérGO rendeléssel kapcsolatban

az alábbi telefonszámot hívd: +36 (1) 317 4170

Foglald le az asztalod itt!

8 főnél nagyobb foglalás esetén írj emailt

a booking_gozsdu@jamiespizzeria.hu email címre.

facebook instagram tripadvisor flickr
Zsidai 21 Pierrot Baltazár Black Rose El Paseo del Mar És És Deli Jamie's Italian Jamie Oliver Opera Café Pest-Buda Spíler Buda Spíler beach club Spíler Original Spíler Pool & Bar Spíler Shanghai Pest-Buda Terasz
Szeretnék értesülni a hírekről
Close
X
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSUNK
ÁPRILIS 23-ÁN, HÉTFŐN INDUL!
VÁRUNK VISSZA!